Østre Landsret - Retsliste for fredag den 8. marts 2019
Listen er fremstillet den 6. marts 2019, kl. 08:53 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  6. afd. kl. 09:30

8. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

B-2264-17   Civil ankesag

Adv. Henrik Hauge Andersen

Greve Kommune

 

              mod

Adv. Ole Bernt Hasling

Installatøren A/S

Retten i Roskilde (BS 4A-1110/2014): Afg. af 09/10-2017
Civil ankesag
Aftale, betaling

Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  6. afd. kl. 13:00

8. marts 2019 - Votering - Bredgade 59

B-2264-17   Civil ankesag

Adv. Henrik Hauge Andersen

Greve Kommune

 

              mod

Adv. Ole Bernt Hasling

Installatøren A/S

Retten i Roskilde (BS 4A-1110/2014): Afg. af 09/10-2017
Civil ankesag
Aftale, betaling

Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  8. afd. kl. 09:30

8. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3

S-1460-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk Petersen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-155)

 

              mod

Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Andro Vrlic (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.)

4) Anonymiseret

Adv. Karina Skou (Besk.)

5) Anonymiseret

Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.)

6) Anonymiseret

Adv. Jacob Kiil (Besk.)

7) Anonymiseret

Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.)

8) Anonymiseret

Adv. Mikael Skjødt (Besk.)

9) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (8872/2017): Afg. af 14/05-2018
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 1, 2. pkt.
lov om euforiserende stoffer
udlændingelovens § 59b

Landsdommerne : Frosell, Bo Østergaard og Annette Dam Ryt-Hansen.

  13. afd. kl. 09:30

8. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

S-2831-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-95)

 

              mod

Adv. Klaus Søborg Jørgensen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Holbæk (60-2279/2017): Afg. af 26/09-2018
Bevisankesag
strfl
. § 119, stk. 1

Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Nina Boserup (kst.).

  19. afd. kl. 09:30

8. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C

S-3007-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-290)

 

              mod

Adv. Kåre Traberg Smidt (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-10995/2018): Afg. af 10/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 244, jf. § 247, stk. 1
udvisning
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Adler-Nissen (kst.).


Sager fra portalen

2. afd. kl. 9:30

8. marts 2019 - Votering – Bredgade 59

BS-21893/2018-OLR   Civil ankesag

 

Adv.  Nicolai Bo Sørensen

Lars Krøl Christensen

 

              Mod

Adv. Esben Lyshøj Jensen

Skatteministeriet

Københavns Byret (BS-9242/2017-KBH): Afg. af 26/4-2018

Skat

Landsdommerne: Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Diane Svanholm Kvist (kst.)

 

2. afd. kl. 9:30

8. marts 2019 - Votering – Bredgade 59

BS-21900/2018-OLR   Civil ankesag

 

Adv.  Nicolai Bo Sørensen

Tinie Margrethe Bodenhof Duckert

 

              Mod

Adv. Esben Lyshøj Jensen

Skatteministeriet

Københavns Byret (BS-21881/2017-KBH): Afg. af 26/4-2018

Skat

Landsdommerne: Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Diane Svanholm Kvist (kst.)

 

10. afd. kl. 9:30

8. marts 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-5834/2018-OLR   Civil ankesag

Lukkede døre

Adv.  Susanne Graffmann

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Lene Sejersen (besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (BS-20452/2018-ROS): Afg. af 22/1-2019

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne:

 

16. afd. kl. 9:30

8. marts 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-5834/2018-OLR   Civil ankesag

Lukkede døre

Adv.  Lone Brandenborg (besk.)

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Christina Neugebauer (besk.)

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (BS-51369/2018-ROS): Afg. af 12/12-2018

Faderskabssag

Landsdommerne:

 

 

Listen indeholder 5 retsmøder.           (AJE)