Østre Landsret - Retsliste for fredag den 7. december 2018
Listen er fremstillet den 7. december 2018, kl. 11:37 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
7. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-958-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Martha Nør Kjeldsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-45)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-18739/2017 M.FL): Afg. af 14/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 277
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
færdselsloven
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Kristian Porsager Seierøe (kst.).

  3. afd. kl. 09:30
7. december 2018 - Votering - Bredgade 59
S-2666-17   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400306-195)
                mod
Retten i Hillerød (9-1324/2017): Afg. af 21/09-2017
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Jakob Dahl Mikkelsen (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
7. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1525-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Camilla Nørlev
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-116)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-20390/2017): Afg. af 17/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 293 a
færdselsloven
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Bettina Bang Jakobsen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
7. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-239-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-10)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-8323/2017): Afg. af 11/01-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning
Landsdommerne : Steen Mejer, Gitte Rubæk Pedersen og Pernille Buck Bendtson (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
7. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2175-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-202)
                mod
Adv. Michael Harms (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5856/2018): Afg. af 20/07-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, John Mosegaard og Diane Svanholm Kvist (kst.).

  15. afd. kl. 10:00
7. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-352-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Eddie Omar Rosenberg Khawaja Karl Henrik de Haas
                mod
Adv. Aleksander Lind Udlændingenævnet
Københavns Byret (BS 14A-7477/2016): Afg. af 14/02-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Forvaltningsret
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Joachim Kromann og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
7. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-1630-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Marie Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-76)
                mod
Adv. David Neutzsky-Wulff Anonymiseret
Retten i Næstved (1936/2018): Afg. af 17/05-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 276
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Karin Bøgh Pedersen (kst.).

  21. afd. kl. 10:00
7. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3460-17   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400302-17)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-19649/2017): Afg. af 06/12-2017
Bevisankesag
strfl. § 166
færdselsloven
Landsdommerne : Julie Skat Rørdam, Lene Jensen og Anders Thøgersen (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
7. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-2379-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400701-230)
                mod
Adv. Else Præstegaard (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-17446/2018): Afg. af 14/08-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 119, stk. 1
udvisning
strfl. § 121
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  23. afd. kl. 10:00
7. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
S-1033-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-82)
                mod
Adv. Casper Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-13800/2016): Afg. af 23/03-2018
Bevisankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Rasmus A. Kristensen (kst.).


Listen indeholder 10 retsmøder.           (FM)