Østre Landsret - Retsliste for fredag den 7. juni 2019
Listen er fremstillet den 3. juni 2019, kl. 13:49 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
7. juni 2019 - Mundtlig forhandling - Bredgade 59
S-497-19   Straffekæresag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Trygve S. Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-21945/2018): Afg. af 06/02-2019
Straffekæresag
foranstaltning
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Morten Christensen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
7. juni 2019 - Votering - Bredgade 59
B-452-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Niels Lindeborg Johansen Steen Due
                mod
Adv. Michael Rosenkilde-Hansen Alm. Brand Forsikring A/S
Københavns Byret (BS 25A-3298/2016): Afg. af 31/01-2017
Civil ankesag mellem private parter
Forsikring, forsikringsbegivenheden
-

  7. afd. kl. 09:30
7. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  13. afd. kl. 10:00
7. juni 2019 - Afsigelse af kendelse - Bredgade 42
S-680-19   Straffekæresag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Maria Cingari
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Jakob Skaarup Arrevad (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jacob Goldschmidt (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Betina Hald Engmark (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Luise Høj (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Niels Ulrik Heine (Besk.) 5) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-27430/2018): Afg. af 13/02-2019
Straffekæresag
dokumentation af rapporter
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Louise Christophersen (kst.).

  14. afd. kl. 09:30
7. juni 2019 - Votering - Bredgade 59
B-55-18   Civil 1. instanssag
Adv. Eduardo Panzeri Vistisen 1) I/S Amager Ressourcecenter
- 2) I/S Av Miljø
- 3) I/S Vestforbrænding
- 4) Jan Nygaard A/S
- 5) Kjærsgaard Auto A/S
- 6) Auto-Centralen Aalborg A/S
- 7) Danish Crown AMBA
- 8) Louis Lund A/S
- 9) Lyngfeldt A/S
- m.fl.
                mod
Adv. Bodil Marie Søes Petersen Skatteministeriet
Civil 1. instanssag
International ret, EU-ret
Landsdommerne : Benedikte Holberg, Niels Fenger og Julie Skat Rørdam.

  18. afd. kl. 09:30
7. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-662-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Karen Vistisen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-51)
                mod
Adv. Peter Ølholm (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-609/2019): Afg. af 25/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Ulla Staal, Sanne Kolmos og Peter Mørk Thomsen.

  23. afd. kl. 09:30
7. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3215-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-168)
                mod
Adv. Rune Wiborg (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nima Nabipour 3) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2029/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
udvisning
strfl. § 293 a
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).


Listen indeholder 7 retsmøder.           (AJE)