Østre Landsret - Retsliste for fredag den 6. december 2019
Listen er fremstillet den 5. december 2019, kl. 09:39 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  4. afd. kl. 09:30
6. december 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2416-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-91)
                mod
Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-17133/2019): Afg. af 07/08-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 121
Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Mette Damgaard (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
6. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-902-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-35)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Peter Kragh (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Michael Meyn (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Næstved (9639/2018): Afg. af 21/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer m.v.
udvisning
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Malou Kragh Halling og Martin Hall (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
6. december 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-1985-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-226)
                mod
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-11367/2019): Afg. af 26/06-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1 og 2
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Mette Lyster Knudsen.

  14. afd. kl. 12:00
6. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3507-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-365)
                mod
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-9065/2018): Afg. af 23/11-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Benedikte Holberg, Annette Dam Ryt-Hansen og Martin Nyvang (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
6. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2163-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-60)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2019/2019): Afg. af 15/07-2019
Bevisankesag
strfl. § 216
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
6. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-477-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-17)
                mod
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-6843/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 152, stk. 2, jf. stk. 1
konfiskation
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Thomas Lohse og Julie Arnth Jørgensen.

  22. afd. kl. 09:30
6. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-899-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-70)
                mod
Adv. Betina Hald Engmark (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (10719/2018): Afg. af 20/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 291, stk. 1 og stk. 2
strfl. § 264, stk. 1. nr. 1, jf. tildels § 21
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Jesper Stage Thusholt (kst.).


Listen indeholder 7 retsmøder.           (AJE)