Østre Landsret - Retsliste for fredag den 6. september 2019
Listen er fremstillet den 3. september 2019, kl. 13:36 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:00
6. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2698-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)
                mod
Adv. Anders Nemeth (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl. § 171, jf. § 172
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-2483-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
anklager Eva Louise Paduan
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-91)
                mod
Adv. Hanne Reumert (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (3-13180/2018): Afg. af 14/08-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
ordensbekendtgørelsen
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Christian Schrøder (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-3370-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
anklager Eva Louise Paduan
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-350)
                mod
Adv. Hanne Reumert (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-24901/2018): Afg. af 13/11-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
-

  6. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1988-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Sabrina Eifler
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-141)
                mod
Adv. Finn Bachmann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-13264/2019): Afg. af 27/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 291, stk. 1
strfl. § 244
udvisning
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Julie Arnth Jørgensen.

  7. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-953-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-76)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-812/2019): Afg. af 14/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Lene Jensen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-890-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Rasmus Mangor Andersen 1) Erik Frederiksen
- 2) Robert Anker Onsberg
                mod
Adv. Poul Breum Petersen (Prøve) Morten Krøyer
Københavns Byret (BS 24A-1373/2015): Afg. af 07/04-2017
Civil ankesag mellem private parter
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Benedikte Holberg og Tine Egelund Thomsen.

  13. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-1984-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-78)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-11086/2018): Afg. af 26/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 197
Landsdommerne : John Mosegaard, Mette Lyster Knudsen og Nina Fischer Rønde (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-146-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-9)
                mod
Adv. Jeppe Søndergaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5056/2018): Afg. af 03/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 285
Landsdommerne : Ulla Staal, Katja Høegh og Jacob Waage.

  19. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-934-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-107)
                mod
Adv. Asger Bagge-Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-5767/2019): Afg. af 26/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 2. pkt.
udvisning
konfiskation
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Mosegaard (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal C
B-1298-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Malou Ehmer Fagligt Fælles Forbund s.m.f. ...
                mod
Adv. Ulrik Christrup Kims A/S
Retten i Odense (BS 11-1174/2012): Afg. af 22/10-2018
Civil ankesag mellem private parter
erstatning, arbejdsulykke
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Christian Wenzel (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3530-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1440308-183)
                mod
Adv. Knud Ole Ravn Meden (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (9963/2018): Afg. af 26/11-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.

  21. afd. kl. 11:00
6. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-632-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-57)
                mod
Adv. Lars Urup (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1958/2018): Afg. af 08/02-2019
Bevisankesag
fl. § 117 a
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.

  22. afd. kl. 10:00
6. september 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-1576-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Karsten Høj Axel Valentin-Pedersen
                mod
Adv. Sanne H. Christensen Ankestyrelsen
Retten i Glostrup (BS 10D-735/2014): Afg. af 29/06-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, arbejdsskade
-

  23. afd. kl. 09:30
6. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-528-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-50)
                mod
Adv. Alexander Christian May-Worre (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-3101/2018): Afg. af 31/01-2019
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Søren Seerup (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (AJE)