Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Brugerundersøgelse 2005 

 

Brugerundersøgelse 2005

Resultatet af brugerundersøgelsen 2005

Undersøgelsen viser, at 84 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med landsretten gene-relt, 88 % af brugerne er tilfredse med rettens medarbejdere generelt og at 85 % af brugerne er tilfredse med rettens sagsbehandling generelt.

Der blev uddelt i alt 645 spørgeskemaer/internetvejledninger til spørgeskema. Der er indkommet 139 (21,6%) svar på nogle af spørgsmålene – på andre færre svar. Antal svar kan ses i neden-nævnte fil.

Af resultater kan nævnes:

• 78 % er enige eller meget enige i, at landsrettens lokaler er pæne og ryddelige.
• 45 % er uenige eller meget uenige i, at forholdene i landsrettens venterum er gode.
• 60 % er tilfredse eller meget tilfredse med rettens åbningstid. 60 % ville gerne have en lang dag om ugen.
• 82 % er enige eller meget enige i, at landsrettens medarbejdere virker professionelle.
• 87 % er enige eller meget enige i, at mødelederen var kompetent, og 89 % er enige eller meget enige i, at mødet blev ledet med passende autoritet.
• 75 % er enige eller meget enige i, at afgørelsen er skrevet i et forståeligt sprog i sager, der ikke er anke- eller kæresager, 77 % er enige eller meget enige i at afgørelsen er skrevet i et forståeligt sprog i anke- eller kæresager, hvor der er fremkommet nye oplysninger/forklaringer under sagens behandling i landsretten, og 90 % synes at afgørelsen i anke – eller kæresager, hvor der ikke er fremkommet nye oplysninger/forklaringer, er skrevet i et forståeligt sprog.
• 75 % er enige eller meget enige i, at afgørelsen indeholder et dækkende referat af sagens omstændigheder i sager, der ikke er anke- eller kæresager og 56 % enige i, at afgørelsen indeholder et dækkende referat af sagens omstændigheder i sager, der er anke- eller kæ-resager, hvor der er kommet nye oplysninger/forklaringer.
• 50 % er enige eller meget enige i, at afgørelsen indeholder en tilstrækkelig begrundelse for resultatet i sager, der ikke er anke- eller kæresager, 56 % enige i, at afgørelsen inde-holder en tilstrækkelig begrundelse for resultatet i sager, der er anke- eller kæresager, hvor der er kommet nye oplysninger/forklaringer, og 70 % er enige eller meget enige i, at afgørelsen indeholder en tilstrækkelig begrundelse for resultatet i sager, der er anke- eller kæresager, hvor der ikke er kommet ny oplysninger.
• 52 % er tilfredse eller meget tilfredse med rettens sagsbehandlingstid, 24 % er utilfredse eller meget utilfredse med rettens sagsbehandlingstid, og 95 % synes at sagsbehandlings-tiden burde være kortere.
• 97 % af de adspurgte domsmænd/nævninger/boligdommere/sagkyndige dommere er tilfredse eller meget tilfredse med det generelle samarbejde med dommere. Ingen er utilfredse eller meget utilfredse.
• 96 % af af de adspurgte domsmænd/nævninger/boligdommere/sagkyndige dommere er tilfredse eller meget tilfredse med mulighederne for at fremkomme med deres synspunkter under voteringen. Ingen er utilfredse eller meget utilfredse.

Til top Sidst opdateret:  
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk