Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Brugerundersøgelse 2001 

 

Resultat af brugerundersøgelsen

Undersøgelsen viser, at 81% af brugerne er tilfreds eller meget tilfreds med den service, landsretten generelt har ydet. Der blev i alt uddelt 814 spørgeskemaer, hvoraf 292 (35%) blev returneret. Svarprocenten svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.
Af andre interessante resultater kan nævnes:

  • 79% var alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med den personlige betjening 1)

  • 86% synes afgørelsen blev formuleret i et forståeligt sprog 2)
  • 50% fandt sagsbehandlingstiden for lang, mens 50% fandt den passende 3)
  • 74% var tilfredse eller meget tilfredse med åbningstiderne 4)
  • 67% fandt, at afgørelsen gav et tilstrækkeligt referat af sagens faktiske omstændigheder
  • 82% syntes at mødelederen var saglig og kompetent, og 81% fandt, at mødet blev ledet med passende autoritet 5)
  • 59% svarede ja til, at afgørelsen gav en tilstrækkelig begrundelse for resultatet 6)
  • 68% var tilfreds med rettens bygninger og lokaler 7)
  • 59% synes ikke, at landsretten havde gode parkeringsforhold 8)

Der linkes i denne sætning til lister over de 10 punkter, som brugerne var henholdsvis mest tilfredse og mest utilfredse med
Undersøgelsen viser bl.a., at det for besvarelsen af spørgsmålene ikke har været afgørende, om brugeren har vundet eller tabt sagen.

Ziegler

Til top Sidst opdateret: 15-11-2012 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk