Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opgaver m.v. 

 

Byretten kan i civile sager, der er af principiel karakter, efter anmodning fra en part henvise en civil sag til landsretten. Efter indhentet udtalelse fra landsretten kan byretten også henvise en sag til landsretten, hvis sagen mest hensigtsmæssigt kan behandles i forbindelse med en ved landsretten verserende sag. 

Østre Landsret har sæde i København og dækker geografisk region Hovedstaden, region Sjælland, dele af region syddanmark (de fynske kommuner) og Færøerne. Bitingsteder: Rønne, Nykøbing Falster, Odense og Færøerne. Landsrettens afdelinger rejser til bitingsteder ca. 77 gange om året.

Østre Landsret er p.t. opdelt i 22 afdelinger med 3 landsdommere i hver afdeling. Retsmøderne ledes af en retsformand eller en assisterende retsformand, som udpeges af præsidenten for et år ad gangen. De assisterende retsformænd og de øvrige landsdommere skifter afdeling med passende mellemrum. Der er ansat 5 dommerfuldmægtige, som bistår afdelingerne med forberedelsen af visse sager. Der er i landsretten ansat i alt ca. 70 kontormedarbejdere. De fleste bistår afdelingerne, idet de f.eks. virker som protokolfører, vagtmester og chauffør under tjenesterejser. De øvrige arbejder i præsidentens sekretariat, bogholderiet og administrationskontoret.

Til top Sidst opdateret: 17-03-2011 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk