Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

VIGTIG information til brugere af landsretten, herunder domsmænd og nævninger, vedr. Coronavirus 
11-03-2020 

 
 

Til domsmænd, nævninge, sagkyndige dommere, nævnsmedlemmer mv.

 

Hvis du som domsmand, nævning, sagkyndig dommer, nævnsmedlem mv. er indkaldt til at skulle deltage i et retsmøde, nævnsmøde eller lignende og er omfattet af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, jf. nedenfor, bedes du straks give retten eller nævnet besked herom, idet vi så vil overveje behovet for at indkalde en anden i stedet for dig.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et særligt risikoområde, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten (såkaldt hjemmeophold). Sundhedsstyrelsen opfordrer samtidig arbejdsgivere til at bakke op om deres anbefalinger. Listen over særlige risikoområder kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det anbefales, at man holder sig løbende orienteret om listen over risikoområder.

Vi følger ved Danmarks Domstole nøje situationen omkring coronavirus, og vi følger anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at medarbejdere, der siden den 2. marts er kommet eller kommer hjem fra et af de særlige risikoområder, vil skulle holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.  

Det er vigtigt at oplyse, at der for tiden ikke er medarbejdere ved Danmarks Domstole, der er diagnosticeret med COVID-19. Der er imidlertid enkelte medarbejdere, der er i karantæne eller hjemmeophold.

 

Tilhørerpladser i landsrettens retssale

For at mindske smitterisiko (corona-virus) vil der den kommende tid kun være et begrænset antal tilhørerpladser i landsrettens retssale.

 

Til top Sidst opdateret: 12-03-2020 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk