Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Yderligere information om sagsbehandling og sagsafvikling i Østre Landsret i forbindelse med forebyggelse af spredning af Coronavirus 
24-03-2020 

 

Østre Landsret har iværksat et nødberedskab fra fredag den 13. marts 2020 og nu foreløbigt frem til og med den 13. april 2020 med henblik på at kunne varetage opgaver af særlig hastende og væsentlig karakter.

I sager, hvor der er berammet retsmøde frem til og med 13. april 2020, vil parter, advokater mv. få direkte besked om, hvorvidt retsmødet opretholdes eller aflyses. 

Landsretten vil i vidst mulig omfang fortsætte med at forberede både civile sager og straffesager og afgøre sager, der ikke kræver fysisk fremmøde.

I sager, der er under forberedelse, er udgangspunktet således, at fastsatte frister fastholdes.

Som anført har landsretten været nødt til og vil fremover blive nødt til at aflyse en række hovedforhandlinger, og der må forventes forlængelse af berammelsestiderne. Advokater og parter i civile sager kan derfor overveje, om deres sag vil kunne afgøres uden mundtlig forhandling, jf. retsplejelovens § 387. Opmærksomheden henledes også på i den forbindelse eventuelt at benytte skriftlige parts- og vidneerklæringer, jf. retsplejelovens § 297.

Landsrettens nødberedskab kan fortsat kontaktes telefonisk og pr. mail vedrørende særligt hastende spørgsmål.

 

Læs mere her om beredskab ved Danmarks Domstole.

 

  

Til top Sidst opdateret: 20-03-2020 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk