Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ændring af retningslinjer for udstedelse af øvethedserklæring til advokater 
23-05-2013 

 
 

Højesteret og landsretterne er blevet enige om, at indtil 5 sager ført for Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne eller for en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed kan indgå i stedet for det samme antal almindelige civile sager inden for 5-års perioden til brug for udstedelse af øvethedserklæring. Det er herved en forudsætning, at Arbejdsrettens formand respektive formanden for Tjenestemandsretterne og formanden for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed til vedkommende landsretspræsident afgiver erklæring om, at de pågældende sager i henseende til omfang og kompleksitet kan sidestilles med et tilsvarende antal civile landsretssager, og at sagerne er procederet på forsvarlig måde.

 

Retningslinjerne for opnåelse af øvethedserklæring kan ses her
Til top Sidst opdateret: 23-05-2013 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk