Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vederlag, godtgørelse, bøde m.v. efter overtrædelse af varemærkeloven og markedsføringsloven 
07-11-2018 

 

Østre Landsret har den 7. november 2018 tiltrådt Sø- og Handelsrettens dom af 7. december 2017 (V-70-16), hvorefter et selskab, der udbyder betalingsløsninger til erhvervsdrivende, har krænket Nets Denmark A/S´ varemærkerettigheder til Dankortlogoet. Selskabet, der ikke havde indgået en indløsningsaftale med Nets Denmark A/S, havde brugt Dankortlogoet blandt andet som en del af et kombinationslogo for VISA/Dankort på selskabets hjemmeside og Facebook profil.

Østre Landsret fandt endvidere, at anvendelsen af Dankortlogoet også var i strid med markedsføringsloven.

Nets Denmark A/S havde på denne baggrund krav på et rimeligt vederlag og godtgørelse, der af landsretten blev fastsat til 125.000 kr., jf. varemærkelovens § 43, stk. 1 og 3, og markedsføringslovens § 24, stk. 3. Landsretten fandt endvidere, at krænkelsen var af en sådan karakter og grovhed, at selskabet havde pådraget sig bødeansvar i medfør af varemærkelovens § 42, stk. 1. Bøden blev fastsat til 5.000 kr. Endelig blev selskabet pålagt at offentliggøre dele af domskonklusionen.

Sagen er behandlet under sagsnr. 10. afd. nr. B-22-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31.

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr.

Til top Sidst opdateret: 07-11-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk