Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straf for demonstration i Folketinget 
10-11-2016 

 
 

Østre Landsret har den 10. november 2016 afsagt dom om tilhørere, som demonstrerede i Folketinget.

14 tilhørere demonstrerede fra tilhørerlogen i Folketinget under en debat om udlændingeloven. De sang en medbragt sang om flygtninge og kastede flyers med tekst om asylpolitik ud over salen i Fol­ketinget. De var medlemmer af foreninger til støtte af udlændinges rettigheder i Danmark.

De blev anholdt og tiltalt for overtrædelse af straffeloven efter en regel, der handler om ”den, der ved larm eller uorden forstyrrer offentlig samling af Folketinget”. Byretten fandt dem skyldige og idømte dem bøder efter straffeloven.

To af dem ankede til landsretten og påstod sig frifundet. De anførte bl.a., at deres handling var en ud­møntning af deres ytringsfrihed om et aktuelt politisk spørgsmål. Desuden var anholdelse og straf et uforholdsmæssigt indgreb i strid med deres rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten var enig med byretten i, at de var skyldige. Landsretten tiltrådte også bøderne, der var idømt efter straffeloven. Byretten og landsretten har i begrundelsen blandt andet lagt vægt på, at de til­taltes adfærd forstyrrede mødet i Folketinget. I begrundelsen er det også fremhævet, at reglen i straf­feloven medvirker til at yde beskyttelse af folketingsmedlemmerne under udøvelsen af deres virke. Straffelovens regel må derfor anses for nødvendig i et demokratisk samfund. Det er således hel­ler ikke i strid med menneskerettighedskonventionen at straffe de demonstrerende tilhørere.

Yderligere oplysninger:

Sagen er behandlet i landsrettens 16. afdeling under sagsnummer S-943-16.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 12, mobil: 41 25 90 31 eller mail: KatjaHoegh@OestreLandsret.dk).

Læs landsrettens dom her.

Læs mere på www.oestrelandsret.dk

Til top Sidst opdateret: 10-11-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk