Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål til EU-Domstolen i gældssaneringssag: Forhindrer reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed, at der stilles krav om bopæl i Danmark for at indlede en gældssaneringssag 
19-12-2017 

 
 

Østre Landsret har den 19. december 2017 afsagt kendelse om at spørge EU-Domstolen, om EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed betyder, at der ikke – som det er tilfældet i de danske regler om værneting i gældssaneringssager – kan stilles krav om, at ansøgeren har bopæl i Danmark.  

Sagen handler om en dansk mand, som arbejder og er fuldt skattepligtig i Danmark, men som bor i Sverige. Han har søgt om gældssanering i Danmark for gæld, som er stiftet i Danmark.

Efter de danske regler om gældssanering er det i praksis alene personer, som har bopæl i Danmark (hjemting), der kan ansøge om gældssanering for gæld stiftet her i landet. Sø- og Handelsrettens skifteafdeling havde på den baggrund afvist ansøgningen. Denne afgørelse blev kæret til Østre Landsret, der har besluttet at stille spørgsmål til EU-Domstolen.

Der er ikke EU-retlige regler om gældssanering, herunder heller ikke om bopælskrav. Men EU-Domstolen har i en dom den 8. november 2012, C-461/11, Radziejewski, udtalt, at en svensk regel, som krævede, at ansøgere om gældssanering boede i Sverige, var i strid med reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed. EU-Domstolen sagde dog også, at legitime hensyn, som ikke gik videre end nødvendigt (var proportionale), i princippet kunne gøre det berettiget at stille krav om bopæl. Domstolen mente blot ikke, at de svenske regler var berettiget (herunder proportionale) ud fra sådanne legitime hensyn.

Det danske bopælskrav er ifølge Østre Landsrets forelæggelseskendelse begrundet i et hensyn til at sikre, at skifteretten – som krævet efter de danske regler om gældssanering – kan foretage en nøje undersøgelse af skyldnerens forhold med henblik på at sikre, at skyldneren vil opnå en varig forbedring ved gældens sanering, og for at sikre, at skyldneren opfylder kravene til en beskeden levefod under gældssaneringen. Det er landsrettens opfattelse, at en sådan undersøgelse af skyldnerens socioøkonomiske forhold ikke vil være praktisk mulig for skifteretterne at foretage for skyldnere, der bor i udlandet, herunder fordi der er væsentlige forskelle fra land til land i leveforholdene. Landsretten har derfor besluttet at spørge EU-Domstolen, om hensyn som disse – i modsætning til, hvad der var tilfældet med de hensyn, som blev anført af Sverige i den svenske sag – kan gøre det berettiget at opretholde det danske krav om bopæl i Danmark.

Kendelsen kan ses her.

Yderligere oplysninger

Sagen er behandlet i landsrettens 16. afdeling under sagsnummer kæresag B-903-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

 

Til top Sidst opdateret: 19-12-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk