Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skyldkendelse i sag om fremme af terrorvirksomhed 
22-06-2015 

 

Et enigt nævningeting har i dag i Østre Landsrets 15. afdeling fundet en 55-årig mand skyldig i blandt andet fremme af virksomheden for grupper, der begår eller har til hensigt at begå terror og terrorlignende handlinger, jf. straffelovens § 114 e.

Tiltalte blev i byretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 114 e ved gennem en række opslag på Facebook og ved udsendelse af e-mails at have opildnet og hvervet personer til at rejse til Syrien eller Irak for at deltage i væbnet jihad og således have været med til at fremme terrororganisationerne al-Qaidas og Nusra-frontens virksomhed. Tiltalte blev herudover fundet skyldig i via Facebook-opslag og e-mails at have overtrådt straffelovens § 136, stk. 1 og 2, og § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1, ved at have tilskyndet til forbrydelse i form af drab på navngivne danske personer og aktioner mod det egyptiske parlament, at have billiget terrorhandlinger og at have propaganderet for trusler mod og forhånelse af jøder. I byretten blev tiltalte frifundet for overtrædelse af straffelovens § 114 e i relation til en række andre Facebook-opslag og for bistand i forbindelse med udgivelsen af tre bøger skrevet af Abu Qatada.

Tiltalte er i dag i landsretten fundet skyldig i fremme af terrorvirksomhed i et noget videre omfang end i byretten, idet landsretten har fundet, at yderligere en række af tiltaltes Facebook-opslag har et terrorfremmende indhold – nærmere bestemt et indhold, der er egnet til at fremme virksomheden for al-Qaida og al-Qaida-affilierede grupper, herunder Nusra-fronten. Herudover er tiltalte fundet skyldig i terrorfremmende virksomhed ved sin bistand til udarbejdelsen og udbredelsen af de tre bøger, idet landsretten efter bevisførelsen, herunder blandt andet yderligere oversatte passager fra bøgerne, har lagt til grund, at bøgerne blandt andet har til formål at mobilisere muslimer til væbnet jihad. Da Abu Qatada, hvis tilknytningsforhold til al-Qaida er offentligt kendt, ligeledes har opfordret til at tilslutte sig Nusra-fronten i Syrien, har landsretten fundet, at bøgerne må anses for at fremme virksomheden for disse terrororganisationer.

Tiltalte er ligesom i byretten endvidere fundet skyldig i via nærmere bestemte Facebook-opslag at have tilskyndet til forbrydelser (straffelovens § 136, stk. 1), at have billiget terrorhandlinger (straffelovens § 136, stk. 2) og at have udøvet propagandavirksomhed i form af  trusler mod og forhånelse af jøder (straffelovens § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1).

Landsretten skal herefter tage stilling til strafudmålingen i sagen og til, om tiltalte skal fratages sit danske statsborgerskab og udvises. Der forventes afsagt dom i sagen senest den 1. juli 2015.

Sagen behandles i landsrettens 15. afdeling under sagsnummer S-3475-14.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 12 eller 41 25 90 31). 

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk Ud­skrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk

Til top Sidst opdateret: 22-06-2015 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk