Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rådighedsløn til ansatte på tjenestemandslignende vilkår 
28-11-2018 

 
 

Østre Landsret har den 28. november 2018 stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom af 20. november 2011 (F-3-16), hvorefter Danske Bank aftaleretligt var forpligtet til at betale rådighedsløn til ansatte på tjenestemandlignende vilkår i overensstemmelse med de gældende regler for tjenestemænd.

Sagen er behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnr. B-606-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31.

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på:

www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

Til top Sidst opdateret: 28-11-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk