Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse (Ankedom i "Rockersagen") 
20-11-2012 

 
 

Et nævningeting i Østre Landsret har den 20. november 2012 afsagt dom i den såkaldte rockersag, der vedrørte 16 tiltalte med tilknytning til Hells Angels og AK 81.

Sagen var i første instans behandlet af Københavns Byret, der afsagde domme den 19. og 29. september 2011. Sagen vedrører i alt seks forhold om forsøg på manddrab og i tilknytning hertil underforhold om ulovlig våbenbesiddelse, brugstyveri af motorkøretøjer og ildspåsættelse af motorkøretøjer. Endvidere omfatter tiltalen et forhold om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, et forhold om besiddelse og opbevaring af et større antal våben og eksplosivstoffer i et våbenlager i et kælderrum, et forhold om forsøg på at udsætte andres liv for overhængende fare ved at bringe en bombe til sprængning samt et forhold om besiddelse af 345 gram amfetamin.

De 16 tiltalte har alle nægtet sig skyldige.

T1, der blev fundet skyldig i tre drabsforsøg, er straffet med en samlet straf og tillægsstraf af fængsel i 15 år og 3 måneder. Landsretten stadfæstede hermed byrettens strafudmåling vedrørende denne tiltalte. Den tiltalte er ved landsrettens kendelse om skyldsspørgsmålet frifundet for et forhold vedrørende drabsforsøg, som han i byretten var fundet skyldig i.

T2, der blev fundet skyldig i et drabsforsøg, er straffet med en tillægsstraf af fængsel i 8 år og 2 måneder. Landsretten nedsatte hermed straffen for denne tiltalte fra fængsel i 11 år og 2 måneder. Den tiltalte er ved landsrettens kendelse om skyldsspørgsmålet frifundet for et forhold vedrørende drabsforsøg, som han i byretten var fundet skyldig i.

T3, der blev fundet skyldig i to drabsforsøg, er straffet med en tillægsstraf af fængsel i 13 år og 2 måneder. Landsretten skærpede hermed straffen for denne tiltalte, der ved byrettens dom var idømt fængsel i 12 år og 2 måneder.

T4, der blev fundet skyldig i medvirken til et drabsforsøg, er straffet med en tillægsstraf af fængsel i 2 år og 9 måneder. Landsretten stadfæstede hermed byrettens strafudmåling vedrørende denne tiltalte.

T5, der blev fundet skyldig i et drabsforsøg, og medvirken til et andet drabsforsøg, er straffet med en tillægsstraf af fængsel i 9 år. Landsretten stadfæstede hermed byrettens strafudmåling vedrørende denne tiltalte.

T6, der blev fundet skyldig i et drabsforsøg, er straffet med en tillægsstraf af fængsel i 7 år og 10 måneder. Landsretten skærpede hermed straffen for denne tiltalte, der ved byrettens dom var idømt fængsel i 7 år.

T7, der blev fundet skyldig i et drabsforsøg, er straffet med en tillægsstraf af fængsel i 8 år. Landsretten skærpede hermed straffen for denne tiltalte, der ved byrettens dom var idømt fængsel i 7 år.

T8, der blev fundet skyldig i medvirken til et drabsforsøg, er straffet med en tillægsstraf af fængsel i 4 år og 6 måneder. Landsretten stadfæstede hermed byrettens strafudmåling vedrørende denne tiltalte.

T9 er straffet med en tillægsstraf af fængsel i 2 år og 4 måneder. Landsretten nedsatte hermed straffen for denne tiltalte fra fængsel i 11 år og 10 måneder. Den tiltalte er ved landsrettens kendelse om skyldsspørgsmålet frifundet for et drabsforsøg, som han i byretten var fundet skyldig i, men han er fundet skyldig i et forhold vedrørende vold af særlig, rå, brutal eller farlig karakter, som han i byretten var frifundet for.

T10 er straffet med en tillægsstraf af fængsel i 8 år. Landsretten nedsatte hermed straffen for denne tiltalte fra fængsel i 13 år. Den tiltalte er ved landsrettens kendelse om skyldsspørgsmålet frifundet for et forhold vedrørende drabsforsøg, som han i byretten var fundet skyldig i, men fundet skyldig i bl.a. forsøg på overtrædelse af straffelovens § 183 (forvoldelse af sprængning af farlig karakter) ved besiddelse af en bombe.

T11, der blev fundet skyldig i et drabsforsøg og et forhold af vold af særlig, rå, brutal eller farlig karakter, er straffet med fængsel i 11 år. Landsretten skærpede hermed straffen for denne tiltalte, der ved byrettens dom var idømt fængsel i 9 år.

T12, der blev fundet skyldig i et drabsforsøg og et forhold vedrørende vold af særlig, rå, brutal eller farlig karakter, er straffet med en samlet straf og tillægsstraf af fængsel i 11 år.  Landsretten nedsatte hermed straffen for denne tiltalte fra fængsel i 15 år. Den tiltalte er ved landsrettens kendelse om skyldsspørgsmålet frifundet for et forhold vedrørende drabsforsøg, som han i byretten var fundet skyldig i.

T13, der blev fundet skyldig i et drabsforsøg, er straffet med fængsel i 10 år. Landsretten skærpede hermed straffen for denne tiltalte, der ved byrettens dom var idømt fængsel i 8 år.

T14 blev den 12. november 2012 efter landsrettens kendelse om skyldsspørgsmålet frifundet. Landsretten ændrede hermed byrettens dom, ved hvilken denne tiltalte var idømt fængsel i 7 år for drabsforsøg.

T15 er straffet med en tillægsstraf af fængsel i 1 år. Landsretten nedsatte hermed straffen vedrørende denne tiltalte, der af såvel byret som landsret var fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192 a (våbenbesiddelse), i det landsretten havde fundet denne tiltalte skyldig i mindre omfang end byretten.  

T16, der var tiltalt for et drabsforsøg, blev den 12. november 2012 efter landsrettens kendelse om skyldsspørgsmålet frifundet. Landsretten stadfæstede hermed byrettens afgørelse vedrørende denne tiltalte.

 Sagen blev behandlet af 15. afdeling, S-2889-11 og S-2994-11.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Mi­chael Lerche (tlf. 99 68 64 47 eller 22 87 90 52).

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. For udskrift skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 20-11-2012 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk