Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Mand, der før kønsskifte har været kvinde, kan registreres som far til barn 
24-11-2017 

 
Østre Landsrets 16. afdeling har den 24. november 2017 afsagt kendelse i en faderskabssag.

Kvinden A levede sammen med en anden kvinde, B. A skiftede køn fra kvinde til mand. Kvinden B modtog fertilitetsbehandling med sæd fra en anonym donor, og A havde på forhånd samtykket i at være forælder til bar­net. Efter barnets fødsel ansøgte parret om, at A måtte blive regi­streret som barnets far.

Spørgsmålet var for det første, om A efter reglerne i børnelovens § 27 overhovedet kunne registreres som forælder. Den påkrævede vejledning til A og B fra en uvildig sundhedsperson var nemlig givet ved en tidligere fertilitetsbehandling året før undfangelsen.

Hvis A kunne registreres som forælder, var spørgsmålet dernæst, om A – som havde skiftet køn fra kvinde til mand – havde krav på at blive registreret som far og ikke som medmor.

Statsforvaltningen og byretten afviste, at A kunne blive registreret som forælder, herunder som far, til barnet. Landsretten har ændret byrettens kendelse og er nået frem til, at A kan registreres som far til barnet.

Yderligere oplysninger

Sagen er behandlet i landsrettens 16. afdeling under sagsnr. B-1570-17. Læs mere på www.oestrelandsret.dk under punktet ”Nyheder/Seneste domsresumeer”. 

Tryk her for at læse landsrettens kendelse i anonymiseret udgave.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (mobil: 41 25 90 31 eller mail: KarenHald@OestreLandsret.dk). 

Til top Sidst opdateret: 24-11-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk