Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Krydstogtsskibe er ikke omfattet af den skattemæssigt gunstige tonnagebeskatning – heller ikke ”ekspeditionskrydstogter” 
20-12-2018 

 

Østre Landsret har den 20. december 2018 afsagt dom i en principiel sag anlagt af et rederi mod Skatteministeriet om, hvorvidt indkomst fra krydstogtsskibe er omfattet af tonnagebeskatning. Tonnagebeskatning er skattemæssigt gunstig for virksomheden, der ellers skal betale den normale (hårdere) selskabsskat.

Danske Rederier var indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for rederiet.

Spørgsmålet var, om indkomst fra krydstogsskibe er omfattet af en undtagelse i tonnageskatteloven, som handler om indkomst fra "… udflugts- og fritidsformål". Anvendes et skib til udflugts- og fritidsformål, skal virksomheden således beskattes efter almindelige selskabsskatteregler.

Landsretten nåede til, at undtagelsen gjaldt for indkomst fra krydstogsskibe, som dermed ikke falder under den gunstige tonnageskatteordning.

Det særlige forhold, at indkomsten fra det konkrete skib kom fra mere ekspeditionsagtige ferierejser, f.eks. langs Alaskas kyst og op nord for Polarcirklen, og ikke fra traditionelle krydstogter, gjorde heller ikke, at indkomsten ikke var fra "… udflugts- og fritidsformål".

Byretten havde behandlet sagen med 3 dommere og var nået til samme resultat.

Baggrund

Tonnageskatteordningen udgør statsstøtte i EU-retlig forstand, men er godkendt af EU-Kommissionen, fordi den falder ind under Kommissionens retningslinjer for, hvordan medlemsstaterne kan yde statsstøtte til skibsfart.

Yderligere oplysninger

Dommen kan ses her.

Sagen er behandlet i landsrettens 16. afdeling under sagsnummer B-1952-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på:  www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

Til top Sidst opdateret: 20-12-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk