Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendelse vedrørende udmåling af sagsomkostninger i et sagskompleks vedrørende et patents gyldighed og eventuelle krænkelse 
29-08-2019 

 

Østre Landsret har den 29. august 2019 afsagt kendelse vedrørende udmåling af sagsomkostninger i et sagskompleks vedrørende et patents gyldighed og eventuelle krænkelse. Landsretten fortolkede retsplejelovens § 316 i lyset af EU-Domstolens afgørelse i sag C-57/15 United Video Properties Inc. ECLI:EU:¬C:2016:611 vedrørende retshåndhævelsesdirektivets artikel 14.

Landsrettens kendelse kan findes her.

Sagen er behandlet af Østre Landsrets 10. afdeling under sagsnummer BS-16813/2018 OLR og BS-1570/2019 OLR

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31.

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på:

http://www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

 

Til top Sidst opdateret: 29-08-2019 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk