Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendelse vedrørende fortsat varetægtsfængsling af en lettisk statsborger 
14-02-2020 

 
 

Østre Landsret har den 14. februar 2020 afsagt kendelse i en sag om fortsat varetægtsfængsling af en lettisk statsborger, der er begæret udleveret til strafforfølgning i Sydafrika for bl.a. børnebortførelse.

Sagen angår en lettisk statsborger, som siden den 9. december 2018 har været frihedsberøvet i Danmark på baggrund af en international efterlysning om udlevering til strafforfølgning i Sydafrika for bl.a. børne­bort­førelse.

Byretten bestemte ved en kendelse af 30. januar 2020, at den pågældende skulle løslades, fordi fortsat varetægtsfængsling ville stå i misforhold til den straf, som kan forventes, hvis den pågældende findes skyl­dig.

Anklagemyndigheden kærede samme dag kendelsen til landsretten med påstand om fortsat vare­tægts­fængs­ling, og kæremålet blev af byretten tillagt opsættende virkning.

Kæremålet har været mundtligt forhandlet i landsretten, der ved kendelsen bestemte, at den pågældende fortsat skal være varetægtsfængslet. En anonymiseret udga­ve af landsrettens begrundelse findes HER

Yderligere oplysninger

Landsrettens sag har j.nr. 19. afd., S-277-20.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31.

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@ostrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

Til top Sidst opdateret: 14-02-2020 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk