Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ingen tortgodtgørelse til tre irakiske statsborgere 
30-11-2018 

 
 

Østre Landsret har den 30. november 2018 afsagt dom i tre sager anlagt mod Forsvarsministeriet af tre irakiske statsborgere, der blandt andet havde krævet tortgodtgørelse i anledning af tilbageholdelser af dem, der fandt sted i Irak i henholdsvis 2003 og 2006. Irakerne anlagde deres sager mod Forsvarsministeriet i 2016, og landsretten havde udskilt blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt deres krav om godtgørelse for tort var forældet, til særskilt og forlods behandling.

Landsretten frifandt Forsvarsministeriet for påstandene om godtgørelse, idet irakernes eventuelle fordringer var forældede, da sagerne blev anlagt af dem i 2016.

Landsretten fastslog i den forbindelse blandt andet, at forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ikke havde været suspenderet for nogen af irakerne.

Landsretten udtalte også, at forældelse hverken generelt eller konkret var i strid med de rettigheder, der tilkom irakerne i henhold til art. 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der blev i den forbindelse lagt særlig vægt på, at forældelse ikke ville kunne anses for uproportional, selv hvis det kunne lægges til grund, at irakerne blev udsat for den behandling, der var beskrevet i deres stævninger – beskrivelser som efter bevisførelsen under delhovedforhandlingen fremstod helt utroværdige. Landsretten inddrog også oplysningerne om irakernes daværende og senere personlige forhold.

Der blev endvidere ved landsrettens dom taget stilling til flere andre påstande, som var nedlagt af parterne.

Sagerne har været behandlet af landsrettens 8. afdeling under sagsnumrene B-1427-16, B-1450-16 og B-2844-16.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, på telefon 41 25 90 31. Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 30-11-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk