Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ikke erstatningsansvar i anledning af at sæddonation medførte arvelig sygdom 
21-12-2016 

 
 Østre Landsrets 24. afdeling har ved domme afsagt den 21. december 2016 frifundet sædbanken Nordic Cryobank ApS og selskabets direktør/stifter i erstatningssager, som angik det forhold, at donorbørn blev født med den arvelige sygdom neurofibromatose (NF1), hvilket kunne tilskrives børnenes biologiske fader, der var sæddonor

Sagerne drejede sig om, hvorvidt sædbanken og direktøren/stifteren var erstatningsansvarlige i medfør af reglerne om produktansvar eller almindelige erstatningsregler som følge af, at fire børn – der var undfanget ved kunstig befrugtning med donorsæd fra en bestemt sæddonor tilknyttet Nordic Cryobank – alle havde fået konstateret sygdomsgenet (NF1). Sæden fra sæddonoren var indsamlet i perioden 2004 til 2006 og anvendt til fertilitetsbehandling af mødrene i 2007 og 2008. Efter indrapporteringer i 2009 om, at donorbørn efter sæddonoren var født med NF1, blev sæddonorens gener testet og efterfølgende diagnosticeret med såkaldt ”mosaicisme” for NF1. Sagsøgerne fik fri proces til retssager mod sædbanken og direktøren/stifteren.

Efter bevisførelsen herunder Retslægerådets erklæring samt vidnet professor Flemming Skovbys undersøgelser og forklaring anså landsretten det for godtgjort, at der ved de indledende og de senere opfølgende undersøgelser af sæddonoren i perioden 2004-2006 ikke var oplysninger, der indikerede, at sæddonoren led af NF1, eller at han havde udviklet mosaicisme for NF1, ligesom det ansås for godtgjort, at det i 2004 i forbindelse med undersøgelserne af sæddonoren ikke var praktisk muligt at genteste for ”mosaicisme” for NF1.

Landsretten fandt i forlængelse heraf blandt andet, at donorsæden ikke led af en ”defekt” i produktansvarsmæssig forstand, hvorfor der ikke var grundlag for at ifalde ansvar efter regler om produktansvar. Landsretten fandt endvidere, at hverken Nordic Cryobank eller direktøren/stifteren, havde handlet uagtsomt i forbindelse med gennemførelsen af screeningen og undersøgelserne af sæddonoren i 2004-2006, hvorfor de heller ikke kunne ifalde erstatningsansvar med denne begrundelse.  Landsretten anså det endvidere for godtgjort, at der ikke i forbindelse med anvendelsen af donorsæden var sket en overskridelse af en af Sundhedsstyrelsen fastsat grænsen på 25 graviditeter pr. sæddonor for kvinder bosat i Danmark. 

Ved dommene blev det tillige fastslået, at sagsøgernes krav ville have været forældede, hvis landsretten havde fundet de sag­søgte erstatningsansvarlige.

Her er link til præmisserne i den ene sag, der i det væsentlige er identiske med præmisserne i den anden sag.

 

Sagerne har været behandlet af Østre Landsrets 24. afdeling under sagsnumrene : B-1656-14, B-3000-14 og B-1041-15. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (telefon 99 68 65 12 eller 41 25 90 31). Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til Regnskab@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 21-12-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk