Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forhøjet straf i vandscootersag i Københavns Havn 
03-07-2018 

 
 

Østre landsret har den 3. juli 2018 forhøjet straffen til en ung mand for uagtsomt manddrab og forsætlig fareforvoldelse med en vandscooter på to unge kvinder. Straffen blev fastsat til fængsel i 2 ½  år. En del af straffen er reststraf for tidligere forhold. Der var dissens (2 af rettens 5 dommere) for at forhøje straffen til i alt 3 år.

Københavns Byret fastsatte den 4. januar 2018 straffen til fængsel i 2 år. 

Landsretten dømte den pågældende i et vist videre omfang end byretten og fandt manden skyldig i særlig hensynsløs sejlads med vandscooteren, som i konsekvens heraf blev konfiskeret.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer S-174-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, på telefon 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 03-07-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk