Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forhøjelse af bidragssats på realkreditlån 
08-08-2018 

 
 

Østre Landsret har den 8. august 2018 afsagt to førsteinstansdomme, som var anlagt af henholdsvis én låntager mod en realkreditforening og 3 låntagere mod en anden realkreditforening. Spørgsmålet i begge sager var, om realkreditforeningen kunne forhøje bidragssatsen på eksisterende lån.

I den ene dom (B-1640-16) drejede det sig om et lån med variabel rente og afdragsfrihed, hvor forhøjelsen af bidragssatsen var varslet af realkreditforeningen med virkning fra den 1. januar 2015.

I den anden dom (B-1368-16 og B-568-17) drejede det sig også om lån med variabel rente og afdragsfrihed, men hvor forhøjelsen af bidragssatsen var varslet henholdsvis med virkning fra den 1. januar 2015 og den 1. juli 2016.

Låntagerne gjorde gældende, at forhøjelsen af bidragssatserne ikke havde hjemmel i parternes aftale eller gældende regler.

Landsretten frifandt begge realkreditforeninger med den begrundelse, at der var hjemmel til bidragsforhøjelserne i aftalerne og gældende regler.

Sagerne har været behandlet af Østre Landsrets 22. afdeling under sagsnummer B-1640-16, B-1368-16 og B-568-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Karen Hald (telefon 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af dommene skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften af én dom skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 08-08-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk