Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forældelse af krav om godtgørelse for tort i anledning af ophold på institutionen Godhavn fra 1962 til 1965 
14-11-2017 

 
 

Østre Landsret har den 14. november 2017 stadfæstet Københavns Byrets dom af 23. april 2015, hvorved Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (nu Børne- og Socialministeriet) på grund af forældelse blev frifundet for krav om godtgørelse for tort i anledning af ophold på institutionen Godhavn fra 1962 til 1965.

Landsretten har tiltrådt, at kravet om godtgørelse for tort efter dagældende lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer (1908-loven) og dagældende Danske Lov 5-14-4 var for­ældet senest i 1985. At kravet støttedes på et anbringende om, at pågældende havde været udsat for en behandling i strid med artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og artikel 13 i FNs tortur­konvention, kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten har ikke fundet grundlag for at udsætte sagen på vedtagelse af et fremsat forslag til lov om ændring af blandt andet forældelsesloven, da en vedtagelse ikke vil indebære nogen ændring i forhold til det rejste krav.

Sagen er behandlet af landsrettens 11. afdeling under sagsnr. B-1142-16.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. Ud­skrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk. 

Til top Sidst opdateret: 14-11-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk