Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedforbud mod patentkrænkelse 
16-03-2018 

 
Østre landsret har den 16. marts 2018 nedlagt forbud mod, at Accord Healthcare Limited i Danmark udbyder, bringer i omsætning eller anvender lægemidlet ”Emtricitabine/Tenofovir disproxil Accord” jf. dansk specialitetsnummer 30184, eller importerer eller besidder det med et sådant formål, så længe dansk patent nr. DK 0 915 894, jf. supplerende beskyttelsescertifikat nr. CE 2005 00032 er i kraft.

Sø- og Handelsretten var den 26. oktober 2017 kommet til et andet resultat (A-23-17).

 Sags nr. B-2420-17, 10. afdeling.

Til top Sidst opdateret: 16-03-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk