Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

En domsmandsret i Østre Landsret har den 15. marts 2018 frifundet fem personer i en sag om snyd ved køreprøver. Der var tale om en kørelærer, hans medhjælper og tre tolke 
15-03-2018 

 
 

Køreprøverne fandt sted i Valby og Frederikssund i første halvår af 2015, og det drejede sig i alle tilfælde om teoriprøver under medvirken af arabiske tolke. Snyderiet foregik ved, at tolkene gav eleverne svarene via kodesprog i forbindelse med oversættelsen af spørgsmålene og svarmulighederne, eller at eleverne fik tilsendt en lydløs SMS, når der skulle svares ”ja”. I de sidstnævnte tilfælde var der via en åben telefon etableret en aflytning af teoriprøvelokalet, så kørelæreren eller en anden kunne sende SMS’er på de rigtige tidspunkter.

I byretten var de pågældende fundet skyldige i bestikkelse, videregivelse af fortrolige oplysninger og embedsmisbrug. Domfældelsen var sket ud fra den antagelse, at de tre tolke virkede i offentlig tjeneste eller hverv, og at kørelæreren og hans medhjælper var medvirkende til de nævnte forbrydelser.

Landsretten fandt – ligesom retsformanden i byretten – at tolkene ikke kunne anses for at udøve eller virke i offentlig tjeneste eller hverv, og at der derfor ikke var hjemmel til at straffe dem for overtrædelse af de bestemmelser, der var rejst tiltale for.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (41259031).

Hvis der ønskes en udskrift af landsrettens afgørelse, skal der rettes henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr.

Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Der henvises til 3. afdelings journalnummer S-1022-17.

Til top Sidst opdateret: 15-03-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk