Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om omstødelse af forudbetalinger kort før FONA indstillede sin butiksdrift i 2016 
20-02-2018 

 
 

Østre Landsret har den 20. februar 2018 afsagt dom i en sag anlagt af Nordea og SKAT mod Elkjöp Nordic AS, der i Danmark driver butikskæden Elgiganten. Elkjöp Nordic AS ejede 40 % af F Group A/S, der drev butikskæden FONA, og var samtidig vareleverandør til FONA. FONA havde i december 2015 økonomiske vanskeligheder, og Nordea stillede krav om sikkerhed for FONAs kredit. Fredag den 15. januar 2016 forudbetalte FONA ca. 22 millioner kr. til Elkjöp Nordic AS for vareleverancer ved at trække et tilsvarende beløb på kreditten hos Nordea. Formålet var angiveligt i forbindelse med andre tiltag at modvirke, at Nordea opsagde kreditten, da hverken F Group A/S eller ejerkredsen kunne eller ville stille den krævede sikkerhed. I begyndelsen af den følgende uge stillede Elkjöp Nordic AS krav om kontantbetaling/forudbetaling for varekøb fra FONA. Nordea standsede kreditten den 21. januar 2016, og F Group A/S stoppede samme dag sine betalinger. Sø- og Handelsretten tog herefter F Group A/S under rekonstruktion.

Landsretten nåede i lighed med byretten til det resultat, at forudbetalingen ikke var ordinær, men omstødelig efter konkursloven. Der var ved betalingen sket en uretmæssig forskydning mellem kreditorerne. Elkjöp Nordic AS blev derfor dømt til at indbetale de 22 mio. kr. til Sø- og Handelsretten, der herefter skal tage stilling til udlodningen til kreditorerne.

Sagen er behandlet af landsrettens 13. afdeling under sagsnr. B-1752-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. Udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 20-02-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk