Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domme i den anden og tredje sag i Østre Landsret om deling af sexvideoer 
08-05-2018 

 
 

Østre Landsret har den 8. maj 2018 afsagt domme i sager mod to tiltalte, der på gerningstidspunk­tet var 16 år og 17 år, og som var tiltalt for at have delt to forskellige videoer på deres Facebook­profil og via Messenger. Den ene tiltalte havde den 16. august 2016 delt de to videoer med kort tids mellemrum til 16 personer. Den anden tiltalte havde i en periode fra den 16. september 2015 til den 15. oktober 2015 delt videoerne 5 gange til i hvert fald 35 personer. Herudover var der rejst tiltale for besiddelse af børnepornografisk materiale og blufærdighedskrænkelse i forhold til mod­tagerne af videoerne.

Landsretten har stadfæstet byrettens domme, hvorved de tiltalte blev idømt henholdsvis 20 og 40 dages betinget fængsel. Landsretten fandt, at de tiltalte objektivt var skyldige i overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 1, uanset at deling mellem jævnaldrende unge mennesker under 18 år af videofiler, der indeholder optagelser af seksuel aktivitet mellem 15-årige, ikke udgør kerne­området for anvendelsen af bestemmelsen, og at de tiltalte havde forsæt til, at de forurettede var under 18 år. Der blev herved lagt afgørende vægt på, at det – når man så de to videoer i sammen­hæng – klart fremgik, at de forurettede begge var under 18 år. Herudover blev der lagt vægt på udveksling af chatbeskeder før og efter de tiltaltes deling af videoerne. Den ene tiltalte var tillige skyldig i overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2, ved at have besiddet de pågældende videoer, mens den anden tiltalte blev frifundet herfor, idet strafansvaret var forældet.

De tiltalte blev frifundet for at have krænket blufærdigheden i forhold til modtagerne, jf. straffe­lovens 232. Der blev herved lagt afgørende vægt på, at modtagerne var jævnaldrende med de til­talte, at de tiltalte har forklaret, at de personer, som de sendte videoerne til, enten selv havde bedt om at få dem tilsendt eller var indforstået med at modtage dem, idet det var almindeligt in­den for de lukkede chatgrupper at udveksle pornografisk materiale. De pågældende modtagere havde ikke afgivet forklaring, og de tiltaltes forklaringer blev understøttet af de udvekslede chat­beskeder. Det forhold, at deling af videoerne udgjorde en overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 1, kunne under de konkrete omstændigheder ikke føre til et andet resultat.  

Sagerne har været behandlet af Østre Landsrets 2. afdeling under sagsnumrene S-464-18 og S-463-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (telefon 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af dommene skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For en udskrift af en dom skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 08-05-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk