Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om knivstikkeri over for deltager i blå mandag 
20-02-2019 


 

Landsretten har den 15. februar 2019 afsagt dom i en sag, hvor en nu 16-årig pakistansk statsborger var tiltalt for som knap 16-årig at have udøvet grov vold i form af bl.a. knivstik i brystregionen, højre balle og venstre balle på en 14-årig dreng, der sammen med andre unge fejrede blå mandag på Dyrehavsbakken.

Den tiltalte var mindre end 2 måneder før det aktuelle forhold blevet dømt for fire røverier, heraf de tre med kniv, vidnetrusler og vold.

Ved landsrettens dom blev den tiltalte, der var kommet til Danmark som 7-8-årig, idømt en fællesstraf af fængsel i 3 år og 6 måneder samt udvist for bestandig. Landsretten lagde i den forbindelse bl.a. til grund, at der var tale om et groft, umotiveret overfald, hvor den forurettede havde været i livsfare.

Dommen er en skærpelse af byrettens dom, hvor tiltalte var idømt en fællesstraf af fængsel i 2 år og 6 måneder samt alene var tildelt en advarsel efter udlændingeloven.

Sagen er behandlet af landsrettens 21. afdeling under sagsnr. S-3432-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31.

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på:

www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

Til top Sidst opdateret: 20-02-2019 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk