Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om kæmpe vandspild 
22-11-2018 

 

Østre Landsret har i dag afsagt dom i en sag mellem Tune Vandværk og en husejer. Ved dommen blev husejeren forpligtet til at betale vandværket 181.681,29 kr. for ca. 6.000 m3 vand, der over en periode var løbet i kloakken eller ud i jorden som følge af et hul på den jordledning, der førte fra målerbrønden ved skellet og ind til huset.

Dommen fastslår i overensstemmelse med vandværkernes standardregulativ, at forpligtelsen til at vedligeholde jordledningen påhviler husejeren. Vandværket, som ikke havde udstyr til at måle vandspild på enkeltejendomme i Tune, havde ikke udvist forsømmelighed og skulle derfor ikke bære en del af regningen.

Sagen er behandlet af landsrettens 24. afdeling under sagsnr. BS-7111/2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31.

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på:

www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

Til top Sidst opdateret: 22-11-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk