Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om afpresning 
29-04-2019 

 
 

Østre Landsret har den 29. april 2019 fundet fire tiltalte skyldige i afpresning mod seks massageklinikker i Københavnsområdet begået i april og maj 2017. De tiltalte har alle tilknytning til bandegrupperingen Loyal to Familia. Forholdene blev begået i forening og sammen med uidentificerede medgerningsmænd ved, at en eller flere gerningsmænd henvendte sig i massageklinikkerne og afleverede en seddel med navnet på Loyal to Familia (LFT) og et telefonnummer med besked om, at der skulle ringes inden for 24 timer. I fire af tilfældene blev der efterfølgende kastet sten gennem massageklinikkernes vinduer, og i to tilfælde blev der ved hjælp af brandbar væske påsat brand ved indgangen til klinikkerne.

Landsretten har skærpet straffen for tre af de tiltalte til fængsel i 3 år og 6 måneder, mens en tiltalt har fået sin straf på fængsel i 3 år og 6 måneder stadfæstet.

En af de tiltalte, der er statsborger i Kosovo og født og opvokset i Danmark, blev af landsretten udvist med indrejseforbud for bestandig. Byretten havde alene idømt betinget udvisning.

Sagen er behandlet af landsrettens 21. afdeling under sagsnr. S-1568-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31.

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på:

http://www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

Til top Sidst opdateret: 29-04-2019 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk