Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om Kriminalforsorgens eventuelle erstatningsansvar ved politianmeldelse af fængselsfunktionær 
06-01-2016 

 

Østre Landsret har ved dom af 6. januar 2016 stadfæstet en dom afsagt af Københavns Byret i en sag mellem fængselsforbundet som mandatar for fængselsfunktionær F mod Direktoratet for Kriminalforsorgen vedrørende erstatningsansvar i forbindelse med politianmeldelse.

Fængselsfunktionæren var blandt flere andre fængselsansatte blevet anmeldt til politiet af Kriminalforsorgen på en mistanke om bedrageri med lønudbetalingerne. Mistanken mod fængselsfunktionæren viste sig at være grundløs, og sagen drejede sig for landsretten, om det var ansvarspådragende for Kriminalforsorgen, at man ikke havde orienteret fængselsfunktionæren nærmere om, hvilke forhold der konkret begrundede mistanken, herunder om fængselsfunktionæren skulle have haft udleveret en sagsfremstilling efter tjenestemandslovens § 20.

Landsretten fandt, at Kriminalforsorgen ikke havde handlet ansvarspådragende, og at sagsfremstillingen nævnt i tjenestemandslovens § 20 ikke kan forlanges udarbejdet i en situation, hvor arbejdsgiveren indgiver politi-anmeldelse om det mulige strafbare forhold, og hvor de almindelige retssikkerhedsgarantier i retsplejeloven, herunder om sigtelse, da finder anvendelse.

En anonymiseret dom kan tilgås via dette link.

Sagen blev behandlet af 12. afdeling (B-3290-14).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99696509 eller 41259031).

Til top Sidst opdateret: 06-01-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk