Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om økonomisk kriminalitet for ikke under 50 mio. kr. 
07-11-2018 

 
 

Østre Landsret har den 7. november 2018 afsagt dom i en sag, der drejer sig om groft skyldnersvig, groft bedrageri, groft mandatsvig, groft dokumentfalsk og grov overtrædelse af bogføringsloven og reglerne om kapitaltilførsel og anvendelse af en juridisk persons midler vedrørende forskellige selskaber indenfor redningsbranchen. Tiltalen vedrørte tiltaltes ageren som stifter, direktør, bestyrelsesmedlem og/eller som hovedansvarlig for og med bestemmende indflydelse på driften i en række selskaber med begrænset ansvar (kapitalselskaber). Selskaberne er erklæret konkurs.

Med mindre justeringer har landsretten fundet tiltalte skyldig i samme omfang, som Retten i Odense havde fundet ved dom afsagt den 29. juni 2017. Landsretten har fundet, at kreditorerne i de konkursramte selskaber led eller var i væsentlig risiko for at lide formuetab, og at beløbet er på ikke under 50 mio. kr. Endvidere har landsretten tiltrådt byrettens strafudmåling, hvorved tiltalte er idømt 4 års fængsel, og at tiltalte indtil videre skal frakendes retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Sagen er behandlet af landsrettens 1. afdeling under sagsnr. S-1944-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr.

Til top Sidst opdateret: 12-11-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk