Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag mod en præst tiltalt for seksuelle krænkelser af børn og unge 
28-08-2018 

 
 

Et nævningeting i Østre Landsret har den 28. august 2018 afsagt dom i en sag mod en 48-årig præst, der er blevet idømt fængsel i 10 år. Han er endvidere blevet frakendt retten til at virke som præst, ligesom han er blevet meddelt forbud mod at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig, eller selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år, at modtage besøg af børn under 18 år, der ikke er ledsaget af en voksen, og gennem internettet eller lignende system til spredning af information at søge at kontakte børn under 18 år, der ikke kender ham.

Tiltalte er blandt andet fundet skyldig i gentagne seksuelle krænkelser af en pige og 7 drenge, der på gerningstidspunkterne var mellem 12 og 17 år.

Krænkelserne, der har omfattet samlejer og andre former for seksuelle forhold, er begået over en 10-årig periode. Nævningetinget har fundet det bevist, at tiltalte udnyttede sin psykiske overlegenhed til blandt andet at opnå samleje, samt at nogle af krænkelserne fandt sted, mens de forurettede var ude af stand til at modsætte sig handlingerne. Tiltalte er endvidere fundet skyldig i at have optaget og opbevaret pornografiske fotos og film af personer under 18 år.

Da flere af de forurettede kom i kontakt med tiltalte gennem dennes aktiviteter som præst, herunder konfirmationsforberedelse, er tiltalte i flere tilfælde fundet skyldig i at have misbrugt sin stilling som præst.

Landsretten har ved straffens fastsættelse navnlig lagt vægt på karakteren og grovheden samt antallet af seksuelle krænkelser begået over en årrække.

I byretten var tiltalte ligeledes idømt fængsel i 10 år.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 9. afdeling under sagsnummer S-3218-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (telefonnummer 41 25 90 31).

 

Anmodning om udskrift af dommene skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften af én dom skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

 

Til top Sidst opdateret: 28-08-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk