Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen SKAT mod Peer Kølendorf 
31-10-2014 

 
 

Østre Landsret 15. afd. har den 31. oktober 2014 afsagt dom i en sag, hvor SKAT havde rejst et erstatningskrav på 144 mio. kr. mod Peer Kølendorf. Landsretten har frifundet Peer Kølendorf.

Peer Kølendorf var direktør, bestyrelsesmedlem og hovedaktionær i Comitel International A/S, som nu er under konkurs. I årene 2003 og 2004 deltog en betroet medarbejder i selskabet, uden at Peer Kølendorf vidste det, i en såkaldt momskarrusel, som havde til formål at besvige SKAT. Selskabet drev brokerhandel med navnlig mobiltelefoner og it-komponenter, og nogle af handlerne var tilrettelagt således, at et andet selskab i handelskæden undlod at afregne salgsmoms, hvorved SKAT led et tab. Comitel Internationel A/S fik i disse handler uberettiget tilbagebetalt 144 mio. kr. i moms fra SKAT.

SKAT har gjort gældende, at Peer Kølendorf kan gøres personligt ansvarlig for tabet. Til støtte herfor har SKAT navnlig anført, at han var branchekyndig, at han vidste, at der i branchen forekom momskarruseller, og at han har forsømt at tilrettelægge en forsvarlig kontrol, som ville have afsløret, at en del af handlerne ikke var reelle.

Peer Kølendorf har til støtte for sin påstand om frifindelse navnlig gjort gældende, at han ikke burde have vidst, at tilbagebetalingen af momsen var uberettiget på grund af efterfølgende svig i andre selskaber end Comitel International A/S, fordi de pågældende handler fremstod som helt normale, og at der i selskabet var en helt sædvanlig faktisk og økonomisk kontrol med handlerne.

Landsretten har ikke fundet det godtgjort, at Peer Kølendorf burde have indset, at handlerne var led i en momskarrusel, som havde til formål at besvige SKAT, eller at han havde forsømt at tilrettelægge brokervirksomheden og instrueret brokerne på en forsvarlig måde. Han er derfor ikke personligt ansvarlig for SKAT´s tab.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh, telefonnummer  99686466 eller mobil 28964585.

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på WWW.oestrelandsret@dk.

Der henvises til j.nr. 15. afd. B-1802-09.

Til top Sidst opdateret: 31-10-2014 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk