Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om røveri mod Dansk Værdihåndtering i Glostrup den 10. august 2008 
26-01-2012 

Østre Landsrets 1. afdeling har i dag den 26. januar 2012 afsagt dom i en nævningesag om røveri begået mod Dansk Værdihåndtering i Glostrup den 10. august 2008.

Ved dommen har landsretten dømt de i alt seks tiltalte til fængsel i 10 år, 8 år og 7 år. Dommen er en stadfæstelse af de straffe, som de tiltalte blev idømt af byretten. En af de tiltalte blev dog lige som i byretten på grund af sindssygdom dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Fire af de seks tiltalte skal endvidere udvises af Danmark for bestandig.

Røveriet blev begået ved, at røverne med en 22 tons tung gummiged gennembrød en mur til det lokale, hvor ansatte i Dansk Værdihåndtering arbejdede med at optælle penge. Bevæbnede med automatvåben fratog røverne herefter virksomheden ca. 62 mio. kr., hvoraf kun en mindre del efterfølgende er fundet. For at forhindre politiets adgang til Dansk Værdihåndtering var der umiddelbart før røveriet placeret 11 skraldebiler på indfaldsvejene til politigården i Albertslund og Dansk Værdihåndtering. Nogle af skraldebilerne blev sat i brand, og der blev spredt partisansøm blandt andet på Holbækmotorvejen.

I byretten blev i alt 15 personer fundet skyldige i at have deltaget i røveriet. Alle de dømte ankede til landsretten med påstand om frifindelse, men ni af dem valgte efterfølgende at frafalde anken. Ankesagen har således alene vedrørt seks personer.

Der henvises til 1. afd. nr. S-2902-10 og S-1309-11.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Michael Lerche, telefonnummer 33 97 05 29 eller (mobil) 22 87 90 52.

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. For udskrift betaltes 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 26-01-2012 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk