Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Baresso-sagen 
10-04-2019 

 

Østre Landsret har den 10. april 2019 afsagt dom i en sag om omfattende narkotikakriminalitet. Sagen, der har været omtalt som Baresso-sagen, har omfattet ni tiltalte og vedrørt ca. 40 kg amfetamin, ca. 5 kg kokain og 200 kg skunk.

6 af de tiltalte har landsretten fundet skyldige i det væsentlige i samme omfang som byretten. Fire af disse tiltalte har fået skærpet deres straffe til fængsel i 15 år, 15 år, 12 år og 10 år, mens de to øvrige fik deres straffe på fængsel i 7 år og 5½ år stadfæstet.

To af de tiltalte, der i byretten var idømt fængsel i 6 måneder og 8 måneder for navnlig indsmugling af ikke under 3 kg cannabisprodukter, blev i landsretten begge idømt fængsel i 5 år, idet landsretten i stedet fandt dem skyldige i indsmugling af 1,5 liter amfetaminolie.

En tiltalt, som i byretten var idømt fængsel i 11 år, blev i landsretten frifundet for to forhold, der vedrørte en stor mængde amfetamin, og fik nedsat sin straf til fængsel i 6 år, der også vedrørte besiddelse af flere skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Tre af de tiltalte, der er fra Montenegro, blev udvist med indrejseforbud for bestandig.

Sagen er behandlet af landsrettens 8. afdeling under sagsnr. S-1460-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31.

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på:

http://www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

 

Til top Sidst opdateret: 10-04-2019 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk