Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

DR-journalister fra programmet Kontant dømt i injuriesag 
12-05-2014 

 
Østre Landsret har i dag den 12. maj 2014 afsagt dom i en injuriesag anlagt af Boligad­ministratorerne A/S og ejendomsadministrator Ole Ostenfeld i anledning af udsendelsen Kontant på DR 1 den 15. september 2009 ”Boligsnyd for millioner”. Udsendelsen handlede med udgangspunkt i stiftelsen af Andelsboligforeningen Ringertoften om råd­giveres interesse i bevidst ”oppumpede” værdiansættelser af ejendomme og andelshave­res store tab i forbindelse hermed.  

Boligad­ministratorerne A/S og ejendomsadministrator Ole Ostenfeld anlagde sag mod udsendelsens vært, redaktionschefen og to andre journalister samt 3 fotografer. De fire journalister påstod de idømt straf, tortgodtgørelse og mortifikation af beskyldninger om at have ”snydt, narret fuppet, benyttet prispumper og løgn og for at have oppebåret et stiftelsesgebyr på 7 mio. kr. fra Andelsboligforeningen A/B Ringertoften”. Fotograferne påstod de idømt straf og tortgodtgørelse for overtrædelse af straffelovens § 264 a om uberettiget fotografering på et ikke frit tilgængeligt sted og værten og en af journali­sterne for medvirken hertil.

Ved Københavns Byrets dom af 1. marts 2011 blev alle syv frifundet.

Boligad­ministratorerne A/S og ejendomsadministrator Ole Ostenfeld indbragte sagen for landsretten, som i overensstemmelse med påstanden har dømt de fire journalister for ærefornærmende sigtelser omfattet af straffelovens § 267 og i den forbindelse har idømt dem dagbøder, tortgodtgørelse og et beløb til dækning af omkostningerne ved offentlig­gørelse af domskonklusionen. Landsretten har ved afgørelsen foretaget en afvejning af journali­sternes ganske vidtgående ytringsfrihed og hensynet til Boligadministratorerne A/S´ og Ole Ostenfelds omdømme. Dommerne har ikke været enige om denne del af afgørelsen, idet én dommer ville frifinde journalisterne.

Ved dommen blev fotograferne og de to medvirkende journalister frifundet.

Der henvises til 10. afd. a.s. nr. B-733-11.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, lands­dom­mer Michael Lerche, telefonnummer 99686447 eller (mobil) 22879052.

Læs hele dommen.

Dommen er med samtykke fra sagens parter ikke anonymiseret.

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret: 12-05-2014 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk