Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bank havde ikke adgang til at foretage korrektion af afregningspriserne for gennemførte valutahandler 
30-05-2018 

 
Landsretten har den 30. maj 2018 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en bank var berettiget til efterfølgende at foretage korrektion af handelspriserne for en række valutahandler.

Den 15. januar 2015 omkring kl. 10:30 (CET) fjernede den schweiziske nationalbank uvarslet den dagældende fastkurspolitik for CHF over for EUR, hvilket førte til en ekstraordinær markedssituation i forløbet umiddelbart herefter. Landsretten fastslog, at banken i henhold til aftalegrundlaget mellem banken og kunden ikke havde været berettiget til at foretage efterfølgende korrektion af handelspriserne for en række valutahandler, der var gennemført umiddelbart efter ophævelsen af fastkurspolitikken. 

Sø- og Handelsretten var i dom af 22. december 2016 (H-43-15) kommet til et andet resultat.

Landsrettens dom kan læses her.

Sagen er behandlet under sagsnr. 10. afd. nr. B-281-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31. 

Til top Sidst opdateret: 30-05-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk