Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bøde for utilstrækkelig gengivelse af oplysninger om rentesats etc. i annonce for salg af biler 
02-11-2017 

 

Østre Landsrets 12. afdeling har den 2. november 2017 afsagt dom i straffesag om reklame fra et stort landsdækkende selskab, der sælger nye biler på kredit. Annoncen har i 4 dage været bragt i avis med stort oplag. Den månedlige ydelse ved finansiering af bilerne er nævnt med store typer. Visse andre oplysninger står med relativt mindre typer. En række yderligere oplysninger, herunder om den variable rentesats, de årlige omkostninger i procent og det samlede kreditbeløb, der efter markedsføringsloven skal medtages, er anført nederst i annoncen med endnu mindre typer. I medfør af markedsføringslovens § 18, stk. 2, skal de pligtmæssige oplysninger oplyses ”klart, kort og fremtrædende”. Mange andre bilannoncer er efter det oplyste opsat på lignende måde. Det er ubestridt, at gengivelsen af de pligtmæssige oplysninger indholdsmæssigt opfylder lovens krav. Byretten fandt ikke, at de pligtmæssige oplysninger var oplyst klart og fremhævet samt idømte selskabet en bøde på 140.000 kr.

Landsretten bemærkede, at de pligtmæssige finansieringsoplysninger var givet i et selvstændigt afsnit med en fremhævet indledning i den nederste del af annoncen og fandt herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at domfælde for en overtrædel­se af kravet om klarhed.

Landsretten tiltrådte efter en samlet bedømmelse af annoncens visuelle udtryk, at de pligtmæssige finansieringsoplysninger ikke var givet på en fremtrædende måde. Landsretten bemærkede herved, at oplysningerne var læsbare, men lagde navnlig vægt på oplysningernes placering i den foreliggende annonce og den skriftstørrelse, der var anvendt til finansieringsoplysningerne, i forhold til annoncens øvrige tekst.

Da der ikke var ført bevis for, hvilken fortjeneste der måtte være opnået ved lovovertrædelsen, fastsatte landsretten bødens størrelse efter de oplyste markedsføringsomkostninger. Udgangspunktet er herved et beløb svarende til det dobbelte af disse omkostninger, hvilket ville indebære en bøde på 200.000 kr. Under henvisning til, at de pligtmæssige oplysninger var givet på en læsbar måde, men ikke på en fremtrædende måde, fandt landsretten, at bøden burde udmåles til et beløb, der svarer til halvdelen af markedsføringsomkostningerne. På den baggrund nedsatte landsretten bøden til 50.000 kr.

Sagen er behandlet under sagsnr. 12. afd. nr. S-1014-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf.nr. 99 68 65 34 eller mobil 41 25 90 31).

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til regnskab@ostrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

Til top Sidst opdateret: 02-11-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk