Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ankedom om advokats bedrageri af sin arbejdsgiver og Statsforvaltningen 
17-12-2018 

 
 

Østre Landsret har den 17. december 2018 i det væsentlige stadfæstet Retten i Lyngbys dom af 31. januar 2018 i en sag, hvor en ansat advokat havde bedraget det advokatfirma, han var ansat i. I tiltalen indgik, at han havde fuldtidsansættelse i ca. 1 år som intern jurist i et IT-firma ved siden af fuldtidsansættelsen i advokatfirmaet, og at han i advokatfirmaet tidsregistrerede arbejde, selvom arbejdet reelt ikke var udført eller han havde aftalt med klienten, at det ikke skulle faktureres. Desuden havde advokaten fået kli­enter til at betale honorar for arbejde til sig selv og ikke til advokatfirmaet, og ladet advo­katfirmaet betale tinglysningsafgift for bl.a. advokatens bror, ligesom han havde ladet ad­vokatfirmaet betale for nogle kameraer, som han havde købt til sig selv. Herudover havde advokaten begået dokumentfalsk ved til Statsforvaltningen at sende en falsk erklæring om sine lønforhold for at slippe for at betale forhøjet børnebidrag.

Advokaten blev straffet med fængsel i 1½ år. Fordi sagen havde været for længe undervejs i politi og anklagemyndighed, blev straffen gjort delvist betinget. Advokaten skulle derfor afsone 3 måneders fængsel og fik gjort resten af fængselsstraffen betinget på vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten fandt, at det grove tillidsbrud, som advokaten – der som advokat nød en særlig tillid i samfundet – havde begået, og karakteren, varigheden og omfanget af de begåede forbrydelser medførte, at straffen, uanset den tid, der var gået siden forholdene blev begået, og en for lang sagsbehandlingstid i politi og ankla­gemyndighed, ikke kunne gøres fuldstændig betinget.

Landsretten frakendte desuden advokaten retten til at være advokat indtil videre. Landsret­ten lagde vægt på grovheden af de begåede forhold og den risiko, der var for, at advokaten på ny ville begå lignende handlinger.

Byretten havde også udmålt straffen til fængsel i 1½ år, men havde på grund af den lange sagsbehandlingstid gjort straffen betinget i sin helhed på vilkår om samfundstjeneste. By­retten havde også frakendt den pågældende retten til at være advokat, men havde begræn­set frakendelsen til 3 år.

Der er link til en anonymiseret udga­ve af begrundelsen HER.

Yderligere oplysninger

Sagen er behandlet under sagsnr. 16. afd. nr. S-489-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31).

Udskrift af landsrettens dom kan (når den er foreligger) fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

 

Til top Sidst opdateret: 17-12-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk