Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

17-årig pige fundet skyldig i forsøg på terrorisme 
24-11-2017 

 
 

Et nævningeting har den 24. november 2017 i Østre Landsrets 15. afdeling fundet en nu 17-årig pige skyldig i forsøg på terrorisme ved i tiden forud for sin anholdelse den 13. januar 2016 at have forsøgt at fremstille en bombe for at udføre et bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen i København.

Tiltalte blev af et enigt nævningeting ved Retten i Holbæk fundet skyldig i samme forhold. Byretten fandt tillige tiltalte skyldig i et forhold vedrørende vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod en pædagog på den institution, hvor hun under sin varetægtsfængsling var anbragt. Dette forhold, som tiltalte for byretten havde erkendt, har ikke været omfattet af tiltaltes anke til frifindelse. I byretten blev tiltalte idømt fængsel i 6 år.

I landsretten har der ikke været enighed om skyldspørgsmålet. 8 nævninger og 3 dommere har stemt for at finde tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. 1 nævning har stemt for at frifinde tiltalte. Efter udfaldet af stemmeafgivningen er tiltalte herefter fundet skyldig. Begrundelserne for de voterendes afgørelse fremgår af skyldkendelsen, der kan tilgås her.

Landsretten skal herefter tage stilling til sanktionen. Dom i sagen forventes afsagt den 27. november 2017.

Sagen behandles i landsrettens 15. afdeling under sagsnummer S-1494-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (41 25 90 31).

Til top Sidst opdateret: 24-11-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk