Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Østre Landsret har den 31. maj 2016 tilkendt en iransk statsborger 15.000 kr. i godtgørelse som følge af en krænkelse af artikel 2 i Tillægsprotokol 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
31-05-2016 

 

Ved Højesterets dom af 1. juni 2012 (U2012.2874 H) blev det fastslået, at Udlændingeservices afgørelse af 16. februar 2009 om, at A skulle bo og overnatte i Center Sandholm, var ugyldig, idet den i hvert fald på tidspunktet for Højesterets dom udgjorde et uproportionelt indgreb i hans bevægelsesfrihed i strid med artikel 2 i Tillægsprotokol 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Som konsekvens heraf fastslog Højesteret endvidere, at Integrationsministeriets afgørelse af 29. september 2009 om meldepligt i Center Sandholm, der var en stadfæstelse af Rigspolitiets afgørelse af 16. februar 2009, var ugyldig.

A krævede herefter godtgørelse på 100.000 kr. fra Udlændingestyrelsen og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, hvilket byretten ikke fandt grundlag for.

Ved anken til Østre Landsret nedsatte A kravet på godtgørelse til 50.000 kr.

Østre Landsrets flertal har tilkendt A 15.000 kr. i godtgørelse.

Dommen med landsrettens begrundelse og resultat kan læses her

---

Sagen er behandlet i landsrettens 11. afdeling under sagsnummer B-1168-15.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Til top Sidst opdateret: 31-05-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk