Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Østre Landsret har den 17. juni 2015 stadfæstet straffen på fængsel i 3 år og 6 måneder for en 30-årig svensk statsborger, der er fundet skyldig i hacking af CSC Danmark A/S i 2012 
17-06-2015 

 
 

Den 30-årige svenske statsborger (T) var til dels sammen med en nu 22-årig dansker i byretten fundet skyldig i både hacking og groft hærværk begået mod CSC Danmark A/S i 2012. I forbindelse med hackerangrebet mod CSC blev der kopieret og downloadet en stor mængde data, som indeholdt oplysninger fra blandt andet politiets registre og CPR. De to blev i byretten frifundet for at have forvoldt omfattende forstyrrelser i driften af informationssystemer. Det var alene T, der havde anket byrettens dom til landsretten.

T blev af et enigt nævningeting i landsretten fundet skyldig i samme omfang som i byretten.

Det har under sagen været ubestridt, at den uberettigede adgang til CSC’s systemer samt download af filer og datasæt i al væsentligt var foregået fra T’s computere. T havde imidlertid nægtet sig skyldig og forklaret, at hans computere havde været fjernstyret af andre, der således havde foretaget hackerangrebet mod CSC. Under sagen blev der fremlagt flere erklæringer og afgivet forklaringer om muligheden for at fjernstyre T’s computere. Landsretten imødekom – som byretten – T’s centrale synspunkt i sagen om, at det ikke kunne udelukkes, at T’s computere havde været opsat på en sådan måde, at fjernstyring heraf var en mulighed. Den omstændighed, at materiale fra hackerangrebet var fundet på T’s computere, kunne således ikke i sig selv begrunde, at T blev fundet skyldig i medvirken hertil. Landsretten fandt i lighed med byretten, at der imidlertid var en lang række øvrige oplysninger i sagen, der i hvert fald samlet set helt oplagt og entydigt godtgjorde, at hackerangrebet mod CSC var foretaget under medvirken af T.

Landsretten stadfæstede byrettens straffastsættelse på fængsel i 3 år og 6 måneder. Ved straffastsættelsen lagde landsretten vægt på blandt andet, at hackingangrebet var foretaget systematisk og havde en lang tidsmæssig udstrækning. Landsretten lagde også vægt på, at der blev downloadet betydelige mængder stærkt personfølsomme oplysninger, der blev downloadet til servere i blandt andet Tyskland, Iran og Cambodja.

Hele landsrettens begrundelse og resultat kan læses her.

---

Sagen er behandlet i landsrettens 9. afdeling under sagsnummer S-3126-14.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Til top Sidst opdateret: 17-06-2015 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk