Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skader på fundamenter til vindmøller, som Vestas har leveret i Tyskland og Østrig, er omfattet af Vestas’ erhvervs- og produktansvarsforsikring tegnet hos If Skadeforsikring  
31-03-2015 

 
 

Østre Landsret har i en dom af 31. marts 2015 givet Vestas Wind Systems A/S og dets helejede datterselskab Vestas Deutschland GmbH medhold i, at udgifter i anledning af skader på fundamenter på vindmøller i Tyskland og Østrig er dækket under en erhvervs- og produktansvarsforsikring for 2006 tegnet hos If Skadeforsikring.

Vestas leverede i perioden 1997-2008 et betydeligt antal vindmøller til kunder i Tyskland og Østrig. Som en del af ydelsen leverede Vestas designspecifikationer og statiske beregninger for fundamenterne, som kunderne i øvrigt selv skulle stå for at opføre. Disse designspecifikationer og statiske beregninger havde Vestas ladet udføre hos en underleverandør. Efterfølgende henvendte en række kunder sig med reklamationer over revner i fundamenterne, og Vestas blev som følge heraf ved domstole i Tyskland og Østrig i flere tilfælde anset for ansvarlig for indholdet af designspecifikationerne og de statiske beregninger.

Østre Landsret har ved dommen givet Vestas medhold i, at der er forsikringsdækning for de udgifter, som koncernen har afholdt – 23,725 mio. euro – og fremtidig afholder til reparation af skader, som skyldes designspecifikationerne og de statiske beregninger. Det er herunder fastslået, at der er sket rettidig anmeldelse over for forsikringsselskabet, og at et krav på udbetaling ikke er forældet. 

Sagen angik oprindeligt flere end 1.700 vindmøllefundamenter, men er blandt andet som følge af forældelse i forholdet mellem Vestas og de tyske/østrigske kunder blevet begrænset til nu at omfatte ansvar og forsikringsdækning vedrørende revnedannelser, der er opstået eller vil kunne opstå i 1.290 vindmøllefundamenter.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 7. afdeling, journalnummer B-789-10.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tel. 99686509 eller 41259031).

Hvis der ønskes udskrift af landsrettens afgørelse, skal der rettes henvendelse til regnskab@ostrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 31-03-2015 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk