Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilbagebetaling til konkursbo 
31-03-2015 

Guldhandel ikke reel forretningsmæssig disposition
 

Østre Landsret har den 31. marts 2015 afsagt dom om tilbagebetaling af penge til konkursboet efter selskabet Griffindor ApS.

Sagen handler om et beløb på 123.500 kr., som Griffindor ApS har betalt til et andet selskab, Affinade­riet ApS. Siden da er Griffindor-selskabet gået konkurs. Kreditorerne kræver nu beløbet tilbagebe­talt til Griffindor.  Affinaderiet anfører, at betalingen til Affinaderiet udgør en købesum for knap 1 kg fin­guld, som Affinaderiet har solgt til Griffindor.

I sin ankedom har landsretten vægt på, at ejeren bag Affinaderiet har afgi­vet modstridende oplysninger om sit kendskab til Griffindor og den omtvistede guldhandel. Hertil kommer bl.a., at guldet ikke var i Griffindors besiddelse på konkurstidspunktet. Under disse omstæn­digheder må det påhvile Affinade­riet at bevise, at den påberåbte guldhandel har fundet sted. 

Efter bevisførelsen har landsretten bl.a. lagt til grund, at der er væsentlige uoverensstemmelser i faktu­ra, udleveringsnota og bogholderiposteringer hos Affinaderiet. Landsretten finder det ikke bevist, at den påberåbte guldhandel har været udtryk for en reel forretningsmæssig disposition mellem Grif­fin­dor og Affinaderiet, som har indebåret overdragelse af den nævnte mængde finguld. Affinaderiet skal derfor tilbagebetale de 123.500 kr. til Griffindors konkursbo.

                                                                          -----------

Sagen er behandlet i landsrettens 4. afdeling under sagsnummer ankesag B-3750-13.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk.

Ud­skrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 31-03-2015 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk