Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse om Ubådssagen – retsdage og adgangsforhold for presse og tilhørere 
23-08-2018 

 

Ankesagen behandles i Østre Landsret på følgende dage

 

Onsdag den 5. september 2018

Onsdag den 12. september 2018

Fredag den 14. september 2018

 

Alle dage begynder retsmøderne kl. 9.30.

 

Retsmøderne gennemføres i landsrettens retssal 1 med indgang fra Bredgade 59, København. Der kan ske ændringer i sagens afvikling, hvilket vil blive meddelt på landsrettens hjemmeside og på retslister i retsbygningen.

 

Pladser til pressen og tilhørere

Antallet af tilhørerpladser i retssalen er begrænset. For at sikre, at der er pladser til de berørtes familiemedlemmer og pressens repræsentanter, har landsretten fundet det nødvendigt forud for retssagens begyndelse at sikre en fordeling af pladserne. Ved fordelingen er der – på samme måde som det skete under byrettens behandling af sagen i førsteinstans – lagt vægt på, at der er afsat et passende antal pladser til danske landsdækkende nyhedsmedier og pladser til svenske landsdækkende, elektroniske medier med public service-forpligtelser.

Fordelingen af pladser til pressen og tilhørere, der ikke er relateret til tiltalte eller afdøde, er således:

  • 12 pladser til danske landsdækkende nyhedsmedier
  • 2 pladser til svenske landsdækkende, elektroniske medier med public service-forpligtelser
    • Disse 14 pladser er allerede fordelt og vil være nummererede og faste til alle retsmøder

  • 6 pladser til journalister fra andre danske- og udenlandske medier, der hver dag fordeles efter først-til-mølleprincippet.
  • 6 pladser til andre tilhørere, der hver dag fordeles efter først-til-mølle-princippet.
    • Fordelingen af disse 12 pladser vil ske hver dag kl. 8.30 ved indgangen til Østre Landsret, Bredgade 59.

 

Under retsmødernes gennemførelse vil der være indlagt pauser. Såfremt tilhørere og herunder journalister, der har plads i retssalen, ønsker at forlade salen, henstilles der til, at dette alene sker i pauserne.

 

For at sikre, at medierne har mulighed for blandt andet at referere fra retsmøderne, er der etableret et rum til journalister med pressekort, hvor de med tv-billede og lyd kan overvære det, der sker i retssalen. Hvert nyhedsmedie vil kunne reservere op til 2 pladser.

Adgang til presserummet kræver pressekort og tilmelding

Uanset at man som journalist eller nyhedsmedie tidligere har rettet henvendelse til landsretten om plads i retssalen eller presserummet, skal der rettes henvendelse til landsretten for at sikre plads i presserummet. Henvendelse skal ske på mail:

1.afdeling@oestrelandsret.dk. For at landsretten kan vurdere omfanget af interessen for at benytte presserummet, bedes tilmelding ske snarest og senest den 29. august 2018.

 

Det understreges, at det ikke er tilladt at optage billede og lyd, hverken fra dette lokale, selve retssalen eller rettens bygninger i øvrigt, medmindre der er indhentet tilladelse hertil. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning og eventuel politianmeldelse.

For yderligere oplysninger af praktisk karakter kan landsrettens 1. afdeling kontaktes på mail: 1.afdeling@oestrelandsret.dk. Endvidere kan pressen kontakte pressekontaktdommer landsdommer Karen Hald på telefon 4125 9031.

Til top Sidst opdateret: 23-08-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk