Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Københavns Kommune overtrådte ikke ligebehandlingsloven 
11-03-2016 

 

Østre Landsret har den 11. marts 2016 afsagt dom i en sag om, hvorvidt Københavns Kommune havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Kommunen havde betragtet ansættelsesforholdene for 2 dagplejere, der var på barselsorlov/forældreorlov, som ophørt, efter at de havde solgt deres godkendte dagplejeboliger i København og var flyttet til henholdsvis Egedal Kommune og Fyn. FOA havde på vegne af dagplejerne sagsøgt kommunen med påstand om erstatning. Landsretten frifandt kommunen.

Landsrettens præmis er sålydende:

”Landsretten finder, at det forhold, at appellanterne under deres barselsorlov/forældreorlov valgte at sælge deres godkendte dagplejeboliger i København og flyttede til henholdsvis Egedal Kommune og Fyn, må anses for en definitiv tilkendegivelse om, at de ikke ville vende tilbage til deres arbejde som dagplejere i Københavns Kommune.

Det forhold, at Københavns Kommune herefter har betragtet ansættelsesforholdene som ophørt, kan ikke anses for at være i strid med ligebehandlingslovens regler om beskyttelse af medarbejdere på barselsorlov/forældreorlov.

Den omstændighed, at kravet om opretholdelse af den godkendte dagplejebolig i Københavns Kommune ikke er omtalt i ansættelsesbrevene, og at appellanterne ikke er blevet advaret om konsekvenserne af flytningerne, kan ikke føre til et andet resultat. For så vidt angår det sidste, bemærker landsretten, at appellanterne var fraflyttet kommunen, før de orienterede kommunens dagplejekontor.”

Byretten var nået frem til samme resultat.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 16. afdeling under sagsnummer B-949-15.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (telefon 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til Regnskab@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

 

 

Til top Sidst opdateret: 11-03-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk